NOBS Profil

Baggrund:

 • Faglig uddannelse som Landbrugsmaskinsmed
 • Maskiningeniør fra Aarhus Teknikum, Termisk Linie
 • Ansættelser som Ingeniør hos: Haldor Topsøe A/S, Lyngby, Sabroe Industry A/S, Holme, Aarhus Olie / AAK Denmark, Århus
 • Stor interesse for og indsigt i kemiske enhedsoperationer og procesteknologi.
 • Dimensionering og internationalt salg af industrielle anlæg til den petrokemiske industri.
 • Projektering, opstart og optimering af anlæg med filtrerings- og vakuum teknologi, varmetransmission, inddampning og destillation.
 • Batch såvel som kontinuerlige processer.
 • Erfaring og viden om opbygning såvel som drift af praktiske udstyr.
 • Teoretiske færdigheder er vedligeholdt, udbygget og danner grundlag for evnen til at kombinere teori og praktisk erfaring.
 • Solid kompetence indenfor procesteknologi.
 • Siden 2011 selvstændig rådgivende ingeniør med kunder i industri og fjernvarme sektoren.

Specialer:

 • Kemiske enhedsoperationer med speciale indenfor termiske processer
 • Dimensionering, opbygning og drift af praktisk udstyr til såvel batch som kontinuerlige processer.
 • Projektering, opstart og optimering af procesanlæg
 • Varmetransmission, inddampning og destillation.
 • Filtrerings- og vakuum teknologi
 • Dimensionering og energi-optimering af industrielle køleanlæg og varmepumper.
 • Indgående kendskab til de Europæiske regler for trykbærende udstyr, PED.
 • Erfaring med ATEX direktivet for udstyr og maskineri i eksplosionsfarlige områder.
 • Erfaring med anvendelse af opløsningsmidler samt genvinding af disse.
 • Teoretisk velfunderet - suppleret med 40 års praktisk erfaring.

Niels Ole Sørensen,  B.Sc. (Mech. Eng.)